Eerstejaars voeren biotoopstudie uit

Onze eerste leerjaren A trokken met mevrouw Hombrouckx en mevrouw Rayé naar het provinciaal domein van Hélécine. In het kader van de lessen Natuurwetenschappen voerden ze er een biotoopstudie uit. Kwestie van de geleerde theorie ook in de praktijk om te zetten!

Comments are closed.