Zorg

Onze zorg voor leerlingen

Aan de basis van onze visie op zorg en de manier waarop we leerlingbegeleiding willen realiseren, liggen de grondbeginselen van ons pedagogisch project:

“Leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende mensen en kritische jongeren, kan niet zonder een duidelijk onderwijsvisieen strategie.”

“Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.”

Van hieruit willen we leerlingbegeleiding het doel toekennen leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke, intellectuele, sociale en culturele ontwikkeling.

Onze leerlingenbegeleiding vertrekt steeds vanuit het zorgcontinuüm.

Maatregelen zijn steeds gericht op de ontplooiingskansen van alle leerlingen met het oog op maximale leerkansen voor alle leerlingen.

De leerlingenbegeleider coördineert alle acties die erop gericht zijn te zorgen voor een goed leef- en leerklimaat en/of die anticiperen op de mogelijke zorgvragen van de leerlingen.

Wanneer er zich zorgvragen voordoen bij leerlingen/leerkrachten, gaan we op zoek naar een gepaste aanpak of oplossing.

Lees onze volledige zorgvisie