Over ons

WELKOM @ PISO!

PISO vormt talent: een slogan die we hoog in het vaandel dragen.

Onze school biedt uniek en specifik onderwijs aan in de domeinen SPORT, STEM, Maatschappij en welzijn en Horeca en Voeding, zowel in doorstroomfinaliteit als in finaliteit arbeidsmarkt.

Zo liggen alle opties binnen het domein voor je open en kies je in functie van jouw interesse voor een domein.

We doen méér dan lesgeven alleen: met projecten, uitstappen en stages in binnen- en buitenland proberen we onze leerlingen optimaal voor te bereiden op het “echte leven” na hun studies. Daarnaast maken we graag ruimte voor persoonlijk contact tussen leerlingen en leerkrachten.

Elke leerling wordt in onze school persoonlijk en actief begeleid, want we willen allen leerlingen optimale slaagkansen geven. We moedigen onze leerlingen aan om hun eigen talent te ontwikkelen via middagactiviteiten. Daarnaast mogen ze ook gebruik maken van de huiswerkklas, de stille studie of het leeslokaal.

De Provincie Vlaams-Brabant is onze inrichtende macht en vindt kwaliteitsvol onderwijs erg belangrijk. Wij worden daarom door hen ook optimaal ondersteund en beschikken over een schoolbus, eigen schoolfietsen, smartboards, een klimmuur en de meest moderne materialen en apparatuur in onze praktijklokalen! Het paradepaardje is ons domein Horeca en voeding: de vaklokalen zijn uitgerust met een hypermoderne didactische keuken.

VERNIEUWD
AANBOD

vanaf schooljaar
2023-2024*

DOMEIN VERZORGING EN WELZIJN

Gezondheidszorg
We Starten op vanaf de 3de graad Dubbele finaliteit.

Opvoeding en begeleiding
We Starten op vanaf de 3de graad Dubbele finaliteit.

studenten

PISO ONDERSTEUNT SODA+-PROJECT

Uniek in de regio!

Piso is de enige school in de redio die haar leerlingen, bovenop een studiegetuigschrift of een diploma, een heus SODA-attest uitreikt!

Onze school neemt op deze manier deel aan het SODA-project, dan in heel Vlaanderen stilaan naam en faam verwijderen.

SODA, wa's da?

“SODA” staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en Attitude.

Leerlingen van de tweede en de derde graad die tijdens het schooljaar een goed tot uitmuntend attituderapport behaald hebben, worden bij ons beloond met extra SODA-attest. De leerlingen van de eerste graad krijgen op hun beurt een SODA-brevet.

Brug tussen school en bedrijfsleven

Met dit attest slaan we een brug tussen de school en het bedrijfsleven. Leerlingen die het attest gekregen hebben, kunnen gratis registreren op de SODA-website, en zo in contact komen met bedrijven die vakantiejob, weekendwerk en vaste jobs aanbieden.

Bovendien is het SODA-attest een belangrijke troef die de leerlingen in handen hebben wanneer ze later gaan solliciteren!

PISO HEEFT EEN UITGEBREID
AANBOD DUAAL LEREN

Duaal leren is een opleidingstraject waarbij het aanleren van competenties evenwicht verdeeld is over een werkplek en de school. Zo behaalt de leerling niet enkel onderwijs- maar ook beroepskwalificaties. De leerling is twee dagen op school (16u) en drie dagen op de werkplaats (22u). De leerling wordt een individueel opleidingsplan uitgewerkt door de trajectbegeleider, in overleg met de leerling en de onderneming.

PISO heeft een ruim aanbod aan opleidingen duaal leren, zowel in het domein STEM, domein Maatschappij en Welzijn als in domein Horeca en voeding.

Duaal leren