OKAN

Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

Ben je tussen 12 en 18 jaar oud en verblijf je nog niet langer dan één jaar in België, dan is de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers iets voor jou.

Tijdens hun traject zijn we intensief bezig met de Nederlandse taal. Dit gebeurt op een speelse en actieve manier.

In de onthaalklas krijg je de kans om aan de Nederlandse taal en aan ons landje te wennen. Op die manier proberen we jou sneller en vlotter te integreren en bereiden we jou voor op een vlotte doorstroming naar het secundair onderwijs.

Bovendien wordt er met verschillende niveaugroepen en kleine klassen gewerkt, zodat een persoonlijke begeleiding mogelijk is.

  • een jaar lang intensief speels en actief Nederlands leren;
  • niveauklassen, persoonlijke begeleiding;
  • snelle en vlotte integratie;
  • aandacht voor ICT, wiskunde, lichamelijke opvoeding;
  • vlotte doorstroom naar het secundair onderwijs.

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!