SODA-joker / -pas

Vanaf dit jaar kunnen onze leerlingen SODA-pasjes verdienen.

Ze krijgen een SODA-pasje als beloning indien ze de voorgaande SODA-periode een A-score (een positieve score dus) behaalden voor alle SODA-pijlers: Stiptheid, Orde, Discipline, positieve Attitude.

De houders van een SODA-pasje krijgen op onze school extra privileges. Vanaf dit schooljaar mogen enkel leerlingen die houder zijn van een SODA-pasje onze school vroeger verlaten bij studie.

Sinds dit jaar werken we ook met open klassenraden in de derde graad. Dit zijn klassenraden waarbij de leerling zelf mag aanwezig zijn.
Leerlingen die hieraan deelnemen, krijgen een SODA-joker waarmee ze de school één keer vroeger kunnen verlaten bij studie.

Op deze manier proberen we leerlingen met een erg goede SODA-attitude te stimuleren om zo te blijven verderwerken!

Comments are closed.