Visie

Visie van onze school

PISO Tienen is een school voor wetenschappelijk, technisch en beroepsonderwijs in het centrum van Tienen. Het is geen grote school, wat maakt dat er bij ons nog ruimte is voor persoonlijk contact tussen leerlingen en leerkrachten.

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen: met projecten, uitstappen en stages in binnen- en buitenland proberen we onze leerlingen optimaal voor te bereiden op het “échte leven” na hun studies.

Visie van duaal leren

Passie – warme zorg – trots zijn
Onze schoolvisie is gericht op onze passie voor de leerlingen en ons verlangen naar een warme en zorgzame schoolgemeenschap. We streven ernaar om elke leerling te ondersteunen in hun persoonlijke en academische groei en streven naar excellentie in alles wat we doen.
We geloven in het belang van een warme en zorgzame omgeving waarin onze leerlingen zich gewaardeerd en geliefd voelen. Onze leerkrachten zijn deskundig, gepassioneerd en empathisch en we hechten veel waarde aan open communicatie en gemeenschap. We zijn trots op onze prestaties en moedigen onze leerlingen aan om trots te zijn op wat ze bereiken tijdens hun tijd op onze school. Bij onze school staat de leerling centraal en we zijn vastbesloten om een omgeving te creëren waarin elk kind kan groeien en gedijen, zowel op persoonlijk als op academisch vlak.

Voorsprong – infrastructuur
Onze schoolvisie is gericht op het bieden van een voorsprong aan onze leerlingen. Bij ons staan kwalitatief hoogstaand onderwijs en persoonlijke ontwikkeling centraal. Wij bieden de richting 7duaal aan, zodat onze leerlingen direct kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Hierdoor krijgen zij een voorsprong ten opzichte van anderen en zijn zij in staat om hun carrière een vliegende start te geven.
Daarnaast hechten wij ook veel waarde aan onze schoolinfrastructuur. Onze faciliteiten zijn modern en bieden onze leerlingen de mogelijkheid om te leren en te groeien in een stimulerende omgeving. Wij geloven dat een inspirerende omgeving de leerprestaties van onze leerlingen ten goede komt en hun toekomstige succes bevordert. Onze schoolvisie is er dan ook op gericht om onze leerlingen de best mogelijke start te geven en hen in staat te stellen om hun volledige potentieel te bereiken.

Visie Duaal leren

Leerlingenbegeleiding

Elke leerling wordt in onze school persoonlijk en actief begeleid, want we willen alle leerlingen optimale slaagkansen geven. We moedigen onze leerlingen ook aan om hun eigen “talent” te ontdekken en te ontwikkelen via een talentendag en middagactiviteiten zoals dans, voetbal, schoolkrantje, crea-atelier … .

Onze leerlingenbegeleiding begeleidt de leerlingen zowel op socio-emotioneel vlak, als op het vlak van studiebegeleiding. Met kleine en grote vragen kan je steeds bij hen terecht.

Inspraak vinden wij ook belangrijk, wij hebben dan ook een goed draaiende leerlingenraad.

In PISO zijn we op weg om onze sancties om te buigen naar acties.

In PISO zijn we op weg om ons sanctiebeleid (dat in schooltradities bestaat uit straffen, strafstudie) om te buigen naar een herstelgericht beleid: ‘sancties worden acties’, we proberen overtredingen aan te pakken op maat van de leerlingen, zoeken naar herstel door middel van alternatieve activiteiten om zo de leerling te stimuleren zijn gedrag te veranderen.

PISO als SODA-school

Onze school is als SODA“-school uniek in de regio.

Met het SODA-attest willen gemotiveerde leerlingen met een uitstekende attitude belonen.

Wij reiken SODA-attesten uit aan de leerlingen die voldoen aan de voorwaarden om het te krijgen. Het SODA-attest wil een brug slaan tussen scholen en werkgevers. Wij willen samen grenzen verleggen voor elk talent!

We willen aan de hand van het SODA-attest leerlingen belonen voor een professionele attitude en op die manier hun intrinsieke motivatie versterken.
Het attest beloont leerlingen die uitblinken in Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude.

Optimale slaagkansen voor iedereen

Als school willen we dat al onze leerlingen optimale slaagkansen krijgen. Wij proberen hen hierin zo veel mogelijk te ondersteunen:

  • Leerlingen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag vrijwillig hun huiswerk komen maken in de huiswerkklas, van 15u30 tot 16u20. Deze huiswerkklas beschikt over computers en er is steeds een begeleider aanwezig;
  • ‘s Middags, vanaf 12u30, kunnen leerlingen van de tweede en derde graad hun leerstof nakijken tijdens de stille studie. De leerlingen van de eerste graad kunnen dan weer een boekje lezen in ons leeslokaal;
  • Bij mindere resultaten krijgen onze leerlingen remediëringstaken aangeboden, waarmee ze de leerstof opnieuw kunnen herhalen en uitdiepen;
  • Via het digitale schoolplatform “Smartschool” kunnen leerkrachten gemakkelijk gecontacteerd worden bij eventuele vragen. Ook hebben de leerlingen via deze weg altijd hun digitale schoolagenda bij de hand, waardoor ze gemakkelijker hun toetsen en taken kunnen inplannen.

Provincie Vlaams-Brabant als inrichtende macht

De Provincie Vlaams-Brabant is onze inrichtende macht en vindt kwaliteitsvol onderwijs erg belangrijk. Wij worden daarom door hen ook optimaal ondersteund en beschikken over een schoolbus, eigen schoolfietsen, smartboards, en de meest moderne materialen en apparatuur in onze praktijklokalen.

Wil jij ook deel uitmaken van onze PISO-gemeenschap uitmaken? Kom dan zeker even langs op een van onze infomomenten!