Middagpauze

Middagpauze

Eerste en tweede graad

De leerlingen mogen de school tijdens de middag niet verlaten. Hun aanwezigheid in de refter wordt gecontroleerd.

Derde graad

De leerlingen mogen de school verlaten, als hun ouders hier toestemming voor geven. De leerlingen mogen slechts de schoolverlaten als ze hun pasje tonen aan het personeelslid dat aan de poort staat. Indien de leerlingen op school blijven, eten ze in de refter.

Bij ongepast gedrag kan de toelating om de school te verlaten ingetrokken worden.

Indien leerlingen de school verlaten, kunnen ze de school slechts vanaf 12u40 binnenkomen.

Eten op school

Indien leerlingen hun eigen lunchpakket niet meebrengen, kunnen ze op school drank en maaltijden kopen aan de volgende prijzen:

  • belegd broodje + dessertje: 2.50 euro
  • soep: 0.50 euro
  • dessertje: 0.50 euro
  • water en sappen: 0.70 euro.

Het weekmenu is terug te vinden op de startpagina van Smartschool.