Afdeling Houtbewerking heeft aandacht voor duurzaam houtgebruik

De milieuproblematiek is actueler dan ooit, en terecht. De leerlingen van de studierichting houtbewerking van onze school beseffen dat ze op de eerste rij staan om het probleem in de praktijk te helpen oplossen.

Elke boom die minder gekapt wordt is een stap in de goede richting en hier willen onze toekomstige schrijnwerkers aan bijdragen.

De wood-lovers van PISO gingen te rade bij het bedrijf van Piet Hein Eek in Eindhoven. Deze Nederlandse meubelontwerper- en maker is een bekend begrip geworden in de houtsector en interieurwereld. Zijn uitzonderlijke grondstofgebruik is een voorbeeld van recyclage en duurzaam ontwerpen.

Het gebruik van sloophout voor interieurelementen (tafels, kasten, maatwerk) maakte hem wereldberoemd. Hij geniet onder meer internationale faam met zijn “klassieke kast in sloophout”.

Het belang voor de leerlingen van de richting hout is duidelijk: door innovatief en ondernemend te denken kan de stielman voor zichzelf en zijn omgeving een groot verschil maken. Het esthetische en inventieve aspect van deze meubels is ongezien qua creativiteit en vernieuwing.

Samen met een delegatie uit China konden de leerlingen kennismaken met de constructiemethode die gehanteerd wordt om schroothout een nieuw leven te geven als prachtig hedendaags meubilair.

De Nederlandse designer was zodanig onder de indruk over het enthousiasme van de PISO-leerlingen dat hij hen spontaan een stage aanbood, een uniek aanbod en zonder twijfel een ideale leerervaring voor onze leerlingen.

PISO voegt de daad bij het woord en werkt letterlijk aan klimaatbesparende maatregelen binnen haar praktijklessen!

Comments are closed.