Vijfdejaars naar Senaat en Vlaams Parlement voor KRAS-project

KRAS is een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. Over heel Vlaanderen komen jongeren in de vrije tijd samen om met leeftijdsgenoten op het scherp van de snee te debatteren over mondiale thema’s. Daarbij staan discussie en de eigen mening centraal.
Onze vijfdejaars Schoonheidsverzorging en Gezondheids- en Welzijnswetenschappen nemen dit schooljaar -in hun vrije tijd dus- deel aan dit KRAS-project.
In het kader van dit project gingen ze op 3 mei naar het Vlaams parlement en naar de senaat om te discussiëren over thema’s als de kloof tussen arm en rijk, ongelijkheid tussen man en vrouw, duurzaamheid en werkbaar werk. Ze legden de eed af, maakten aanbevelingen voor het beleid en gingen nadien ook echt stemmen. Wat een dag! 

>> Bekijk de foto’s op onze facebookpagina

Comments are closed.