Stages

Stages in het PISO

PISO organiseert stages voor studenten lerarenopleiding.

Om een kwaliteitsvolle begeleiding te garanderen is het aantal stageplaatsen en de aanvraagperiode beperkt.

Een stage kan enkel aangevraagd worden via lerarenstage.be voor de vakken en onderwijsniveaus waarin de leraar-in-spe ook effectief vereiste lesbevoegdheid verwerft.
Als de stagiair hierover informatie wilt, kan hij/zij de databank van het departement onderwijs over de bekwaamheidsbewijzen raadplegen: www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen.

Ga naar lerarenstage.be