26.10.2022: 4MW onderzoek naar de anatomie en fysiologie van de mens

Je zou bijna vergeten dat we vooral ook leuke lessen geven! Hier zie je onze helden van 4 Maatschappij en Welzijn, in de les toegepaste anato

mie en fysiologie van de mens, bezig met hun onderzoek naar de anatomie en fysiologie van de mens!

Comments are closed.