Zorg en welzijn

Leerlingprofiel

Je komt uit 2A of 2B, je hebt interesse in mensen, voeding en welzijn en je leert graag al doende. De kennis en vaardigheden die je verwerft pas je toe in de zorg voor jezelf en voor anderen.

Studierichtingsprofiel

Naast een brede basisvorming met aandacht voor ICT en Engels, bestudeer je in Zorg en welzijn de ontwikkeling van kinderen, hoe mensen met elkaar omgaan en het menselijk lichaam. Je hebt aandacht voor een gezonde levensstijl en je traint je sociale vaardigheden. Op methodische wijze maaltijden bereiden en zorgen voor een fijne woonomgeving, dat krijg je ook onder de knie.

En later?

De derde graad Basiszorg en ondersteuning is een logische vervolgopleiding.

Lessentabel

Lessentabel3de jaar4de jaar
Algemene vorming
Lichamelijke vorming2u2u
Levensbeschouwelijk vak2u2u
Vreemde taal1u1u
PAV humane4u3u
PAV exact3u3u
Specifieke vorming
Verzorging4u4u
Zorg voor voeding8u8u
Omgangskunde4u4u
Zorg voor woon- en leefklimaat5u6u
Aanvullende vorming
Complementair AV (NL/WI)1u1u
Totaal lesuren / week34u34u

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!