Sport

Leerlingprofiel

Je bent gebeten door de sportmicrobe en ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ is jouw motto. Je houdt van sport, zelf sport beoefenen en je bent er goed in. Je krijgt natuurlijk een brede algemene vorming (talen, wiskunde, wetenschappen, …).

Studierichtingsprofiel

Sport is een theoretisch-praktische studierichting. Specifiek voor deze richting zijn:

· fysiologie en anatomie

· bewegingswetenschappen

· gedragswetenschappen

· communicatieve vaardigheden in Nederlands, Frans en Engels

Je maakt kennis met het voorbereiden, het vormgeven, begeleiden en afsluiten van sport-, bewegings- en spelactiviteiten op een verantwoorden manier en in veilige omstandigheden.

En later?

Na het 4e leerjaar volgen heel wat leerlingen een studierichting uit hetzelfde studiedomein.

Lessentabel

3de jaar4de jaar
Algemene vorming
Lichamelijke Opvoeding2u2u
Levensbeschouwelijk vak2u2u
Informatica - ICT1u-
Aardrijkskunde1u1u
Geschiedenis1u1u
Frans2u2u
Engels2u2u
Nederlands3u3u
Wiskunde3u3u
Natuurwetenschappen2u1u
STEM - Denkatelier1u1u
Exploratie en projecten1u1u
Specifieke Vorming
Fysiologie en anatomie-1u
Bewegingswetenschappen1u1u
Gedragswetenschappen1u1u
Specifieke vorming
Ritmiek1u1u
sport en spel1u1u
zwemmen/watersporten2u2u
balsporten1u2u
slagsporten3u3u
Aanvullende vorming
Nederlands & Wiskunde op maat1u1u
Totaal32u32u

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!