Opvoeding en begeleiding

Leerlingprofiel

Je bent gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende levensloopfasen van de mens. Geïnteresseerd in de sociaal-emotionele behoeften van kinderen. Ook het organiseren van eet-, rust- en bewegingsmomenten bij kinderen spreken je aan alsook de verzorging van kinderen. Ben je creatief, dit komt zeker van pas in het uitwerken van activiteiten voor kinderen.

Studierichtingsprofiel

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, pedagogiek, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het begeleiden van kinderen.

Leerlingen voeren daarbij verschillende taken uit zoals het begeleiden en opvoeden van baby’s peuters en schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd, het verzorgen en het stimuleren in hun algemene ontwikkeling en het ondersteunen van de ouders als eerste opvoeders.

En later?

Deze studierichting bereid je in de eerste plaats voor op verdere studies in de educatieve en pedagogische opleidingen. Ook biedt deze studierichting de mogelijkheid om na het 6de jaar te gaan werken als kinderbegeleider. Met deze opleiding ben je goed op weg naar een knelpuntberoep en 100% werkzekerheid!

Lessentabel

5de jaar6de jaar
Algemene vorming
Lichamelijke opvoeding2u2u
Levensbeschouwelijk Vak2u2u
Aardrijkskunde1u1u
Geschiedenis1u1u
Frans2u1u
Engels1u2u
Nederlands3u2u
Wiskunde2u2u
Natuurwetenschappen1u1u
STEM - Denkatelier1u1u
Exploratie en Projecten1u1u
Economie-1u
Specifieke Vorming
Gedragswetenschappen3u4u
alternerende stage4u7u
opvoedkunde1u1u
verzorging2u1u
huishoudkunde1u-
activiteitenatelier (verzorging)4u2u
Aanvullende vorming
Nederlands & Wiskunde op maat1u1u
Fysiologie en anatomie van de mens1u1u
Totaal lesuren / week34u34u

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!