Mechanische vormgeving

Leerlingprofiel

Een leerling uit de studierichting Mechanische vormgeving:

• is geïnteresseerd in het vervaardigen van een eindproduct;

• heeft interesse om gestuurde machines te gebruiken (CNC);

• heeft oog voor vooropgestelde specificaties;

• is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;

• is getriggerd om zelf oplossingen te ontwerpen;

• is bereid om deze eigen ontwerpen te realiseren.

Studierichtingsprofiel

Leerlingen leren competenties die belangrijk zijn om een mechanisch onderdeel, component en verbindingsstuk af te leveren.

Leerlingen voeren daarbij handelingen uit zoals verspanende bewerkingen m.b.v. actuele conventionele machines en gestuurde machines (CNC).

En later?

De leerlingen hebben na de derde graad één of meerdere beroepskwalificaties behaald. Op basis van deze beroepskwalificatie(s) is een intrede op de arbeidsmarkt mogelijk.

Lessentabel

5de jaar6de jaar
Algemene vorming
Lichamelijke opvoeding2u2u
Levenbeschouwelijk Vak2u2u
Vreemde taal 11u1u
PAV Humane3u3u
PAV Exact4u3u
Economie-1u
Specifieke vorming
Technisch Tekenen2u2u
Labo Mechanica2u2u
Praktijk Mechanica17u17u
Aanvullende vorming
Complementair AV
Remediëring NL/WI
1u1u
Totaal aantal lesuren34u34u

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!