Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Leerlingprofiel

Ben je theoretisch ingesteld, maar toets je graag de theorie aan de praktijk, dan is deze richting ideaal voor jou die maatschappelijke en sociale inhouden wil bestuderen. Een brede interesse voor humane vakken als psychologie, gedragswetenschappen of humane wetenschappen is een must!

Studierichtingsprofiel

Je bestudeert er maatschappelijke en sociale inhouden door een grote waaier van algemene vakken, aangevuld met een specifiek gedeelte. Binnen deze specifieke vorming bestudeer je inhouden uit de psychologie, sociologie en filosofie. Je legt er verbanden met de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Daarbij pas je digitale vaardigheden toe en leer je door zelfstandig onderzoek kritisch te zijn.

En later?

Na deze richting in de tweede graad stroom je door naar de derde graad Welzijnswetenschappen (WW) (D) of naar de derde graad Gezondheidszorg (GZ) of Opvoeding en begeleiding (OB) (D/A). Deze theoretische richting bereidt je na de 3de graad voor op een professionele of academische bachelor binnen een aansluitend studiegebied in de gezondheidszorg, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen of het onderwijs

Lessentabel

3e jaar4e jaar
Algemene vorming
Lichamelijke opvoeding2u2u
Levensbeschouwelijk vak2u2u
Informatica - ICT1u-
Aardrijkskunde1u1u
Geschiedenis2u1u
Frans2u2u
Engels2u2u
Nederlands4u4u
Wiskunde3u4u
Natuurwetenschappen2u2u
STEM - Denkatelier1u1u
Softskills en zelfsturend leren
(Exploratie en projecten)
1u1u
Specifieke Vorming Cesuurdoelen
Nederlands1u-
Filosofie-2u
Gedragswetenschappen1u2u
Sociale- en humane wetenschappen1u2u
Aanvullende vorming
Frans1u-
Engels1u-
Natuurwetenschappen (Chemie)1u1u
Wetenschappelijk onderzoek
Mens en maatschappij
3u3u
Totaal lesuren / week32u32u

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!