Gezondheidszorg

Leerlingprofiel

De studierichting richt zich tot sociaalvoelende jongeren met interesse voor alles wat met de gezondheid en het welzijn van de mensen te maken heeft. Je leert sociale en zorgende vaardigheden en de ondersteunende wetenschappelijke kennis.

Studierichtingsprofiel

Leerlingen leren daarom leerinhouden uit de toegepaste wetenschappen zoals toegepaste psychologie, toegepaste biologie, toegepaste filosofie, recht en deontologie functioneel integreren in competenties die belangrijk zijn bij het omgaan met en zorgen voor mensen.

Leerlingen voeren daarbij verschillende taken uit zoals het – onder toezicht van een verpleegkundige – ondersteunen bij Activiteiten van het Dagelijks Leven op vlak van persoonsverzorging, comfortzorg, huishoudelijke ondersteuning, psychosociale en (ped)agogische zorg (bij activiteiten zowel binnen- als buitenshuis), instaan voor logistieke ondersteuning, lichaamsverzorging, preventie en gezondheidsopvoeding, opvolgen van de gezondheidstoestand van de cliënt en uitvoeren van toegewezen verpleegkundige handelingen.

En later?

Deze studierichting bereid je in de eerste plaats voor op verdere studies in de gezondheidszorg en welzijnssector. Ook biedt deze studierichting de mogelijkheid om na het 6de jaar te gaan werken als zorgkundige. Met deze opleiding ben je goed op weg naar een knelpuntberoep en 100% werkzekerheid!

Lessentabel

5de jaar6de jaar
Algemene vorming
Lichamelijke opvoeding2u2u
Levensbeschouwelijk Vak2u2u
Aardrijkskunde1u1u
Geschiedenis1u1u
Frans2u1u
Engels1u2u
Nederlands3u2u
Wiskunde2u2u
Natuurwetenschappen1u1u
STEM - Denkatelier1u1u
Exploratie en Projecten1u1u
Economie-1u
Specifieke Vorming
Fysiologie en anatomie van de mens1u1u
Gedragswetenschappen3u2u
alternerende stage4u7u
opvoedkunde1u1u
verzorging5u4u
huishoudkunde1u1u
activiteitenatelier (verzorging)1u-
Aanvullende vorming
Nederlands & Wiskunde op maat1u1u
Totaal lesuren / week34u34u

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!