Elektromechanische technieken

3de Graad

Leerlingprofiel

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie elektromecanicien gerealiseerd. De elektromecanicien plant en voert correctieve en preventieve acties uit om de werking van industriële machines, installaties of systemen te behouden op vlak van kwaliteit, betrouwbaarheid, productiviteit … en de verwachte levensduur ervan te verzekeren. Hij controleert de werking van het materiaal, de instrumentengegevens (druk, debiet, temperatuur …) en de kritieke punten voor slijtage, smering …

Studierichtingsprofiel

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een stevig pakket toegepaste fysica. Ze gaan dieper, breder en meer wiskundig in op fenomenen en toepassingen in verband met elektriciteit, elektronica, mechanica en in beperktere mate trillingen en golven. Ook toegepaste wiskunde staat op het programma. Daarin komen goniometrie en vectoren, een uitbreiding analyse en algebra en een uitbreiding ruimtemeetkunde aan bod.

En later?

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting wordt de leerling er niet specifiek inhoudelijk op voorbereid.

Lessentabel

5de jaar6de jaar
Algemene vorming
Lichamelijke opvoeding2u2u
Levensbeschouwelijk Vak2u2u
Aardrijkskunde1u1u
Geschiedenis1u1u
Frans2u1u
Engels1u2u
Nederlands3u2u
Wiskunde2u2u
Natuurwetenschappen1u1u
STEM - Denkatelier--
Exploratie en Projecten1u1u
Economie-1u
Specifieke Vorming
Wiskunde2u2u
Toegepaste fysica1u-
Elektriciteit & elektronica1u1u
Toegepaste mechanica1u1u
Denkatelier - STEM2u2u
elektrische sturingen en toepassingen4u4u
engineering elektriciteit1u1u
engineering mechanica1u1u
mechanica labo en toepassingen4u4u
projectwerking-1u
Aanvullende vorming
Nederlands & Wiskunde op maat1u1u
Totaal lesuren / week34u34u

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!