Elektromechanische technieken

2de Graad

Leerlingprofiel

Elektromechanische technieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

Studierichtingsprofiel

· Je maakt uitgebreid kennis met industriële technologie.

· In deze studierichting zijn STEM en wiskunde belangrijk.

· Je leert over de theoretische basis van technische vakken (toegepaste elektriciteit en toegepaste fysica) en je leert denken in functie van het proces om onderhoudsacties uit te voeren.

· Je ontwikkelt technologische vaardigheden en leert verschillende materialen en technieken kennen.

· Vanuit een interesse in technologie en in het onderhoud van mechanische of elektrische systemen of koel- en warmtetechnieken leer je theoretische inzichten in de praktijk toepassen: bvb elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren, ok preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen.

En later?

Na het 3e leerjaar van het secundair onderwijs kan je in 4 SO je studie verderzetten in

· dezelfde studierichting

· een andere studierichting uit hetzelfde ‘studiedomein’

· een studierichting uit een ander studiedomein

Lessentabel

3e jaar4e jaar
Algemene vorming
Lichamelijke Opvoeding2u2u
Levensbeschouwelijk vak2u2u
Informatica - ICT1u-
Aardrijkskunde1u1u
Geschiedenis1u1u
Frans2u2u
Engels2u2u
Nederlands3u3u
Wiskunde3u3u
Natuurwetenschappen2u1u
STEM - Denkatelier1u1u
Exploratie en projecten1u1u
Specifieke Vorming
Wiskunde1u-
Fysica1u2u
STEM-1u
Specifieke vorming
PV Elektriciteit4u5u
PV Mechanica4u4u
Aanvullende vorming
Nederlands & Wiskunde op maat1u1u
Totaal32u32u

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!