Binnenschrijnwerk en interieur

Leerlingprofiel

Een leerling uit de studierichting Binnenschrijnwerk en interieur:

• is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;

• is geïnteresseerd in ontwerpen en tekenen met behulp van ICT en heeft hiervoor de nodige;

• vaardigheden op vlak van ruimtelijk inzicht en zin voor nauwkeurigheid;

• is bereid om eigen ontwerpen te realiseren;

• is bereid om competenties aan te leren met betrekking tot het verwerven van verspaningstechnieken;

• is bereid om competenties aan te leren met betrekking tot het bewerken van massief hout en

• plaatmateriaal voor binnenschrijnwerk en interieurelementen.

Studierichtingsprofiel

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie binnenschrijnwerker gerealiseerd. De binnenschrijnwerker bereidt de eigen werkzaamheden voor en verwerkt de grondstoffen, stelt (houtbewerkings)machines in en om, bewerkt en vergaart onderdelen voor binnenschrijnwerk en monteert ze af. Hij bevestigt en sluit elementen aan elkaar of aan de ruwbouw aan. Hij werkt het binnenschrijnwerk af. Hij vervaardigt en plaatst binnenschrijnwerk zoals binnendeuren, lambriseringen, om- en afkastingen, wanden en plafonds en overig binnenschrijnwerk aan de hand van een werkopdracht. Het beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats en op bouwplaatsen, in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen en vergt de nodige mobiliteit en contactvaardigheid.

En later?

Je kan onmiddellijk aan de slag op de arbeidsmarkt. De meest logische vervolgopleiding is Houtbouwer – duaal.

Lessentabel

5de jaar6de jaar
Algemene vorming
Lichamelijke opvoeding2u2u
Levenbeschouwelijk Vak2u2u
Vreemde taal 11u1u
PAV Humane3u3u
PAV Exact4u3u
Economie-1u
Specifieke vorming
Technisch Tekenen2u2u
Labo Hout2u2u
Praktijk Hout17u17u
Aanvullende vorming
Complementair AV
Remediëring NL/WI
1u1u
Totaal aantal lesuren34u34u

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!