Basiszorg en ondersteuning

Leerlingprofiel

Basiszorg en ondersteuning is een praktische richting in de arbeidsmarktfinaliteit en richt zich op leerlingen die willen doorgroeien naar een zorg– of welzijnsberoep. Leerlingen verwerven huishoudelijke en logistieke competenties maar krijgen ook al een basis van vaardigheden die in verschillende zorg– en welzijnsberoepen (bij o.m. kinderen en ouderen) noodzakelijk zijn. Dit is een set van relevante competenties uit de BK’s Verzorgende, Zorgkundige, Kinderbegeleider baby’s en peuters en Kinderbegeleider schoolgaande kinderen die de leerlingen voldoende moet voorbereiden om na het zesde jaar een éénjarige Se–n–se (Kinderbegeleider of Verzorgende/Zorgkundige) aan te vatten. Ook de opleiding HBO5 Verpleegkunde volgen behoort dan tot de mogelijkheden.

Studierichtingsprofiel

In deze studierichting leer je:

· Zorg dragen voor maaltijdbereiding, linnenzorg en woon- en leefklimaat

· Informeren en helpen van cliënten bij zorgnoden en behoeften met aandacht voor een aanbod van zorg-, hulp- en dienstverlening.

· Stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag.

· Psychosociaal welbevinden ondersteunen van kinderen en volwassenen met aandacht voor het hanteren van communicatieve en sociale vaardigheden.

· Introduceren van vrijetijds- en animatieactiviteiten.

· Voorbereiden van en oriëntering op het uitvoeren van taken als verzorgende, zorgkundige en begeleider in de kinderopvang.

En later?

Deze studierichting bereid je voor op het 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg, zorgkundige duaal en kinderbegeleider duaal.

Lessentabel

5de jaar6de jaar
Algemene vorming
Lichamelijke opvoeding2u2u
Levenbeschouwelijk Vak2u2u
Vreemde taal 11u1u
PAV Humane3u3u
PAV Exact4u3u
Economie-1u
Projectweken
Specifieke vorming
Stage11u11u
Verzorging5u5u
Huishoudkunde2u2u
Opvoedkunde2u2u
Activiteitenatelier (verzorging)1u1u
Aanvullende vorming
Complementair AV
Remediëring NL/WI
1u1u
Totaal aantal lesuren34u34u

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!