Onze studierichtingen

2de graad - 2de leerjaar (=4de jaar)

In ons vierde jaar voeren we tijdens het volgend schooljaar (2022-2023) de
vernieuwing van het secundair onderwijs in.

Onze studierichtingen in het derde en vierde jaar:

Domein Maatschappij en welzijn

Finaliteit doorstroom (=ASO)
Dubbele finaliteit (=TSO)
Finaliteit arbeidsmarkt (=BSO)

Domein STEM

Dubbele finaliteit (=TSO)
Finaliteit arbeidsmarkt (=BSO)

Domein Sport

Dubbele finaliteit (=TSO)

Domein Voeding en horeca

Finaliteit arbeidsmarkt (=BSO)