Leerlingen maken kaarsenhouders voor Wereldlichtjesdag

Op zondag 10 december was het Wereldlichtjesdag. Overal ter wereld worden dan kaarsjes en lichtjes aangestoken ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Op deze manier worden familie en vrienden van overleden kinderen samengebracht om bij elkaar hoop en steun te vinden.

Op vraag van OCMW Tienen heeft onze afdeling Basismechanica/Werktuigmachines kaarsenhouders gemaakt die gebruikt werden tijdens de herdenking op het kerkhof van Grimde.