PISO krijgt Europees Mobiliteitscharter

Goed nieuws voor onze school! PISO heeft het Mobiliteitscharter van de organisatie EPOS behaald. EPOS stimuleert en ondersteunt samenwerking, internationalisering en mobiliteit in onderwijs en vorming. EPOS is het Nationaal Agentschap voor het Erasmus+ programma in Vlaanderen.

 

Hiermee treden we toe tot een heel select groepje scholen die door de jaren heen hun duurzaamheid en 'goede praktijken' bewezen hebben op het vlak van Europese projecten en Internationalisering.

Het behalen van het charter heeft een aantal niet te onderschatten voordelen, met name:

- een vereenvoudigde procedure voor de aanvraag van toekomstige projecten binnen Europa,

- vermelding op Europees niveau als "charterschool",

- we worden 'interessante' partner omwille van de bewezen duurzaamheid.

Onze school treedt dus toe tot een select groepje scholen die dit charter al behaald hebben.

Het charter werd uitgereikt op 19 november door niemand minder dan Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.