Derde graad kreeg themadag over racisme

Op 29 januari organiseerde mevrouw De Witte, leerkracht geschiedenis, een themadag rond racisme voor alle leerlingen van het vijfde en zesde jaar. Deze themadag bestond uit het spelen van een interactief spel, het bekijken van een interactief theaterstuk en het bekijken en nabespreken van een film.

Waarom en hoe komen vluchtelingen naar België? Hoe bouwen ze een nieuwe toekomst uit? Welke rol kunnen Vlaamse jongeren hierin spelen? Dankzij PeaceCraft zijn de leerlingen op een creatieve en beklijvende manier met deze vragen aan de slag kunnen gaan. Via een game maakten ze de tocht van een vluchteling mee, en tijdens het interactief theaterstuk ontmoetten ze vluchtelingen op de scène. De dag werd verder aangevuld met de film "American History X", die achteraf ook besproken werd.

Tijdens deze nabesprekingen konden leerlingen en leerkrachten elkaars mening over de thema's "racisme" en "vluchtelingen" horen en uitwisselen, er kwamen zelfs getuigenissen naar boven van klasgenoten die zelf ooit op de vlucht zijn moeten gaan. De ver-van-mijn-bedshow werd plots harde realiteit. Deze themadag liet dan ook een diepe indruk na op leerlingen én leerkrachten.