PISO-leerlingen schrijven ze vrij

"Met kinderrechten speel je niet!” is het thema van de 26ste Schrijf-ze-VRIJdag.

Naar goede gewoonte namen ook onze leerlingen deel aan deze actie tijdens de lessen Levensbeschouwelijke Vakken. Zij schreven brieven naar regeringen en ondernemingen en komen zo op tegen kinderarbeid, voor de rechten van kindvluchtelingen en tegen de doodstraf voor minderjarige daders.

/14