Vijfdejaars Gezondheids- en Welzijnswetenschappen knutselen voor Halloween

In het vijfde jaar Gezondheids- en Wetenschappen werden er tijdens de lessen Veldonderzoek en Geïntegreerde Opdrachten 3 groepjes gevormd, die elk vanuit hun talenten of interesses een activiteit organiseren voor hun medeleerlingen.

Deze week zijn de knutselaars eraan begonnen.

Ze zorgden voor een aanstekelijk thema, afwisselende activiteiten, bijsturing waar nodig en ze zullen zelf hun werk evalueren.

/9