Hervorming

3de jaar

Infomiddag

7 maart 2021

Inschrijven

Welkom @ PISO

Thuis- en bejaardenzorg

Specialisatiejaar

Specialisatiejaar

Na het zesde leerjaar kan je aansluitend een zevende leerjaar in het beroepssecundair onderwijs volgen.

Wil jij aan de slag in de kinder-, bejaarden- en/of thuiszorg?

Voor wie?

Het specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg heeft tot doel leerlingen die reeds een vooropleiding binnen de sector volgden een bijkomende en meer gespecialiseerde vorming te geven en op die manier voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Onze aanpak?

De aandacht gaat naar praktijkvakken en stages naast een beperkt aantal uren algemene vorming.
Ook het vak “ondernemend project” maakt deel uit van de opleiding. Het bereidt onze leerlingen immers voor op de eventuele opstart van een eigen bedrijf.

Diploma / Getuigschrift

Heb je een zevende leerjaar succesvol beëindigd, dan behaal je het diploma secundair onderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

De toelating tot het zevende leerjaar is beperkt tot studierichtingen van hetzelfde studiegebied.

Overstappen naar een zevende leerjaar van een ander studiegebied kan enkel mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad van het  specialisatiejaar.

Verder studeren – Tewerkstelling

Na dit zevende leerjaar kan je aan de slag op de arbeidsmarkt.

Je kan er echter ook voor kiezen om verder te studeren in het hoger onderwijs.

Lessentabel

Vakken 7de
Levensbeschouwelijke Vakken 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u
Project Algemene Vakken 6u
Frans 2u
Huishoudkunde 3u
Verzorging 4u
Opvoedkunde 1u
Stage Verzorging / Huishoudkunde 12u
Ondernemend Project 4u

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!