Infomiddag

8 maart 2020

PISO Challenge

25 april 2020

PISO CiTy-run

30 april 2020

Sociaal-Technische Wetenschappen en Gezondheids- en Welzijnswetenschappen

2de en 3de graad TSO

Als je sociaal aangelegd bent en wil ontdekken op welke manier jij later graag met mensen zou werken, zal je je thuisvoelen in deze richting.

Je krijgt enerzijds theoretische vakken als biologie, chemie, fysica, opvoedkunde; anderzijds krijg je ook de kans praktijkervaring op te doen in vakken als verzorging en huishoudkunde.

De klasgroepen zijn niet groot, zodat de leerkrachten rekening kunnen houden met elke leerling als persoon.

In de derde graad heb je een blokstage. Door de stages krijg je een beter zicht op je interesse en kunnen.
Je leert jezelf beter kennen en je leert inschatten welk werk je graag zou doen.

Diploma

Na het zesde leerjaar behaal je het diploma van secundair onderwijs en kan je ook het getuigschrift bedrijfsbeheer behalen.

Verder studeren – Tewerkstelling

De studierichting Gezondheids- en Welzijnswetenschappen is vooral een voorbereiding op verdere studies in de gezondheidszorg en welzijnssector, al kan je na je 6de jaar ook direct aan de slag als verzorgende in een bejaardentehuis en in de kinderopvang.
Er waren al leerlingen die na hun studies een zevende jaar bejaardenzorg, kinderzorg of animatie volgden.

Omdat je al een stevige basis hebt voor anatomie, fysiologie, verzorging en opvoedkunde, heb je een voorsprong als je wil verder studeren in richtingen als verpleegkunde, vroedkunde, sociaal werk, kleuteronderwijs, lager onderwijs, bachelor, ergotherapie, orthopedagogie, gezinswetenschappen, toegepaste psychologie, logopedie en tal van andere richtingen waarbij de
mens centraal staat.

De gezondheids- en welzijnssector biedt goede kansen op werk!

Getuigenis

Wij kozen PISO voor onze dochter, omdat jullie een schoolteam zijn met oog voor de capaciteiten van de leerlingen. PISO is een school op maat, met oog voor elk kind. De opendeurdag geeft een duidelijk beeld van hoe de school leeft. De leerlingen zijn aanwezig, doen dingen en hebben respect naar hun leerkrachten. Het SODA-systeem vind ik ook super, en het wordt ook echt toegepast!

Lessentabel

Vakken 3de 4de 5de 6de
Levensbeschouwelijke Vakken 2u 2u 2u 2u
Aardrijkskunde 1u 1u 1u 1u
Nederlands 4u 4u 2u 2u
Wiskunde 4u 4u 2u 2u
Geschiedenis 1u 1u 1u 1u
Frans 3u 3u 2u 2u
Engels 2u 2u 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u 2u 2u
Chemie 1u 1u - -
Toegepaste Chemie - - 2u 2u
Biologie 1u 1u - -
Toegepaste Biologie 2u 2u 3u 3u
Fysica 1u 1u - -
Toegepaste Fysica - - 1u 1u
Informatica 1u 1u - -
Huishoudkunde - Sociale Vorming 3u 3u - -
Huishoudkunde - Technische Vorming 3u 3u - -
Praktijk Huishoudkunde 4u 4u - -
Toegepaste Fysica - - 1u 1u
Opvoedkunde - - 2u 2u
Verzorging - - 5u 5u
Praktijk Verzorging - - 2u 2u
Veldonderzoek en GIO - - 3u 3u

STAGE: 3 weken blokstage in het 5de en 6de leerjaar

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!