Hervorming

3de jaar

Inschrijven

Welkom @ PISO

Verzorging

3de graad BSO

Wanneer je kiest voor deze richting, krijg je een goede praktische voorbereiding op beroepen in de kinder- , bejaarden- en thuiszorg.

Deze richting biedt eerst en vooral een persoonsgerichte vorming met daarnaast aandacht voor verantwoordelijkheid, respect, creativiteit en teamspirit.

Omgaan met mensen die zorg vragen, vergt bepaalde attitudes en vaardigheden die hier worden aangeleerd en ingeoefend.

Heb je een hart voor de mensen rondom jou en wil je hen de zorg bieden die ze zelf niet (meer) op zich kunnen nemen? Dan is dit de perfecte studierichting voor jou!

Diploma

Na het zesde jaar ontvang je het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs.

Na het beëindigen van je studies in het 6de leerjaar kan je het 7de specialisatiejaar “Thuis- en Bejaardenzorg” volgen.

Verder studeren – Tewerkstelling

De studierichting Verzorging biedt rechtstreekse tewerkstellingskansen.

Je kan aan de slag in rust- en verzorgingstehuizen, in de thuiszorg, in de gezinszorg.

Getuigenis

Ik heb mijn hele middelbare school gedaan in PISO. Ik werd altijd goed opgevolgd en als ik een probleem had kon ik met leerkrachten praten.
PISO heeft me zelfzeker gemaakt en kansen geven om te worden wie ik nu ben!

Wij kozen voor PISO omdat wij enorm gecharmeerd waren door de persoonlijke verwelkoming en het warm onthaal van de directie en verschillende leerkrachten tijdens de infomiddag in maart 2017.
We kregen dadelijk een individuele rondleiding in de ganse school, met tekst en uitleg, in alle rust en kalmte. Dit hebben wij enorm geapprecieerd.
Manon zit intussen in het derde jaar Voeding-Verzorging, en we zijn enorm tevreden. Het SODA-project, de persoonlijke aanpak en het thema “gezonde voeding en beweging” waar veel aandacht aan wordt geschonken, zijn voor ons alvast enkele van de vele pluspunten. Uniek in Tienen en omstreken.

Lessentabel

Vakken 5de 6de
Levensbeschouwelijke Vakken 2u 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Project Algemene Vakken 5u 5u
Frans 2u 2u
Praktijk Huishoudkunde 1u 1u
Huishoudkunde 1u 1u
Expressie 1u 1u
Toegepaste biologie 1u 1u
Opvoedkunde 2u 2u
Verzorging 3u 3u
Praktijk Verzorging 2u 2u
Stages Verzorging / Huishoudkunde /
Opvoedkunde
12u 12u

Alternerende stage in de 3de graad (12u/week op donderdag en vrijdagvoormiddag)

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!