Hervorming

3de jaar

Inschrijven

Welkom @ PISO

Schoonheidsverzorging

3de graad TSO

In deze opleiding bestudeer je de verschillende aspecten van de schoonheidsverzorging: zowel gelaatsverzorging, make-up, lichaamsverzorging als hand- en voetverzorging komen aan bod.

Je maakt hierbij kennis met de nieuwste technologieën waarvoor uitstekend werkmateriaal beschikbaar is.
De lessen gaan door in de meest moderne praktijkruimten.

Je krijgt de kans om je de verzorgingstechnieken eigen te maken met het accent op zelfontplooiing en zelfstandig werken.

Diploma

Na het zesde leerjaar behaal je het diploma van secundair onderwijs en kan je ook het getuigschrift bedrijfsbeheer behalen.

Verder studeren – Tewerkstelling

Deze opleiding bereidt je niet enkel voor op het beroep van schoonheidsspecialist(e), vertegenwoordig(st)-er in de sector, voetverzorg(st)er, grimeur voor tv en theater … .

Deze richting vormt ook een basis voor verdere specialisatie in de sector van de schoonheidsverzorging.
Podologie, visagie, kinesitherapie zijn enkele voorbeelden van verdere opleidingen.

Lessentabel

Vakken 5de 6de
Levensbeschouwelijke Vakken 2u 2u
Aardrijkskunde 1u 1u
Chemie 1u 1u
Nederlands 2u 2u
Wiskunde 2u 2u
Geschiedenis 1u 1u
Lichamelijke Opvoeding 2u 2u
Frans 2u 2u
Engels 2u 2u
Plastische Opvoeding 2u 2u
Fysica 1u 1u
Toegepaste biologie 2u 2u
Toegepaste fysica 1u -
Toegepaste chemie 1u 1u
Ondernemend project 2u 2u
Praktijk Bio-Esthetiek 11u 11u

STAGE: 3 weken blokstage in het 5de en 6de leerjaar

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een school.

Ons team van directie, leerkrachten, administratief personeel, opvoeders … doet zijn uiterste best om dit voor jou waar te maken.

Zo bouw je in onze school samen met je medeleerlingen aan een
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!