Diploma-uitreiking gemachtigde opzichters
Dit schooljaar namen 29 personen deel aan de opleiding tot gemachtigde opzichter. Hierdoor kunnen er in Tienen 21 bijkomende gemachtigde opzichters ingezet worden.