Leerlingen bezoeken OverKophuis

In november bezochten de tweede- en derdejaars van onze school het OverKop-huis in Tienen. In een OverKop-huis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen.

Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. Onze leerlingen kregen er een rondleiding en volgden er een workshop. Ze kregen eveneens uitleg over hoe het OverKop-huis is ontstaan en wat ze er allemaal kunnen doen: workshops volgen, praten, een luisteren oor vinden, samen gezellig samenzijn, kookateliers volgen ... Hier de foto's!