Trammelantbus op bezoek

In maart nemen onze vierdejaars deel aan het Trammelant-project van De Lijn. Trammelant is een participatief project waarbij medewerkers van De Lijn en jongeren (van de 2de graad van het secundaire onderwijs) als één groep aan de slag gaan. Samen leren ze om respectvol om te gaan met het openbaar vervoer en met elkaar.


Trammelant kadert binnen het veiligheidsbeleid van De Lijn. Met dit project willen De Lijn de communicatie tussen haar jonge reizigers en personeelsleden verbeteren: zo wordt het openbaar vervoer veiliger en aangenamer voor iedereen. In tram en bus doen zich regelmatig kleine en grote ongemakken voor. Vaak worden scholieren daarbij met de vinger gewezen als veroorzakers. Samen met hen wil De Lijn hierover in dialoog gaan.