Zesdejaars spelen "No credit, no game"

Op 21 en 22 november kregen onze zesdejaars de kans om mee te doen aan het stadsspel 'No credit, no game'.
In kleine groepjes speelden ze een personage dat om een bepaalde reden (bv. shopverslaving) in de schulden was geraakt.

De leerlingen moesten daar op een verstandige manier mee omgaan. Na de uitleg ging elk groepje op weg. Om een oplossing voor de schulden te vinden, gingen onze zesdejaars te rade bij instanties zoals de VDAB, het JAC, een bank ... Sommigen zochten werk, anderen namen zwartwerk aan maar werden beboet. Via de tablet moesten onze leerlingen bewijsstukken uploaden, konden ze hun rekeningstand controleren ... . Onze zesdejaars staken heel wat op van dit leerrijk stadsspel!