Directeur leest voor in Onthaalklas

Onze onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers start dit schooljaar met het leesproject "Kwartiermakers".

In een speciaal voor hen ontworpen leeshoek krijgen ze elke schooldag een kwartier de tijd om vrij te lezen. Leerlingen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan kinderen die weinig lezen én hebben meer inzicht in de opbouw van teksten. Met een hogere leesvaardigheid worden bovendien ook andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter ontwikkelen. Lezen is dus van cruciaal belang! Onze directeur gaf vandaag het goede voorbeeld en kwam alvast een stukje voorlezen!

/10