PISO strijdt mee tegen armoede

Op 17 oktober vindt de Werelddag van Verzet tegen Armoede plaats. Overal in het land worden dan activiteiten georganiseerd als symbool van "verzet tegen armoede".

Ook onze school draagt zijn steentje bij. Tijdens de lessen Niet-Confessionele Zedenleer maakten de leerlingen affiches, en aan de vensters van de school werden geknoopte lakens gehangen, het symbool voor het ontsnappen aan de armoede.

Samen "knopen" we de strijd aan!

/12