Infomiddag

Zondag
05.03.2023

Opendeurdag

Zaterdag
13.05.2023

Visie

Visie van onze school

PISO Tienen is een school voor wetenschappelijk, technisch en beroepsonderwijs in het centrum van Tienen. Het is geen grote school, wat maakt dat er bij ons nog ruimte is voor persoonlijk contact tussen leerlingen en leerkrachten.

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen: met projecten, uitstappen en stages in binnen- en buitenland proberen we onze leerlingen optimaal voor te bereiden op het “échte leven” na hun studies.

Leerlingenbegeleiding

Elke leerling wordt in onze school persoonlijk en actief begeleid, want we willen alle leerlingen optimale slaagkansen geven. We moedigen onze leerlingen ook aan om hun eigen “talent” te ontdekken en te ontwikkelen via een talentendag en middagactiviteiten zoals dans, voetbal, schoolkrantje, crea-atelier … .

Onze leerlingenbegeleiding begeleidt de leerlingen zowel op socio-emotioneel vlak, als op het vlak van studiebegeleiding. Met kleine en grote vragen kan je steeds bij hen terecht.

Inspraak vinden wij ook belangrijk, wij hebben dan ook een goed draaiende leerlingenraad.

In PISO zijn we op weg om onze sancties om te buigen naar acties.

In PISO zijn we op weg om ons sanctiebeleid (dat in schooltradities bestaat uit straffen, strafstudie) om te buigen naar een herstelgericht beleid: ‘sancties worden acties’, we proberen overtredingen aan te pakken op maat van de leerlingen, zoeken naar herstel door middel van alternatieve activiteiten om zo de leerling te stimuleren zijn gedrag te veranderen.

PISO als SODA-school

Onze school is als SODA“-school uniek in de regio.

Met het SODA-attest willen gemotiveerde leerlingen met een uitstekende attitude belonen.

Wij reiken SODA-attesten uit aan de leerlingen die voldoen aan de voorwaarden om het te krijgen. Het SODA-attest wil een brug slaan tussen scholen en werkgevers. Wij willen samen grenzen verleggen voor elk talent!

We willen aan de hand van het SODA-attest leerlingen belonen voor een professionele attitude en op die manier hun intrinsieke motivatie versterken.
Het attest beloont leerlingen die uitblinken in Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude.

Optimale slaagkansen voor iedereen

Als school willen we dat al onze leerlingen optimale slaagkansen krijgen. Wij proberen hen hierin zo veel mogelijk te ondersteunen:

  • Leerlingen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag vrijwillig hun huiswerk komen maken in de huiswerkklas, van 15u30 tot 16u20. Deze huiswerkklas beschikt over computers en er is steeds een begeleider aanwezig;
  • ‘s Middags, vanaf 12u30, kunnen leerlingen van de tweede en derde graad hun leerstof nakijken tijdens de stille studie. De leerlingen van de eerste graad kunnen dan weer een boekje lezen in ons leeslokaal;
  • Bij mindere resultaten krijgen onze leerlingen remediëringstaken aangeboden, waarmee ze de leerstof opnieuw kunnen herhalen en uitdiepen;
  • Via het digitale schoolplatform “Smartschool” kunnen leerkrachten gemakkelijk gecontacteerd worden bij eventuele vragen. Ook hebben de leerlingen via deze weg altijd hun digitale schoolagenda bij de hand, waardoor ze gemakkelijker hun toetsen en taken kunnen inplannen.

Provincie Vlaams-Brabant als inrichtende macht

De Provincie Vlaams-Brabant is onze inrichtende macht en vindt kwaliteitsvol onderwijs erg belangrijk. Wij worden daarom door hen ook optimaal ondersteund en beschikken over een schoolbus, eigen schoolfietsen, smartboards, en de meest moderne materialen en apparatuur in onze praktijklokalen.

Wil jij ook deel uitmaken van onze PISO-gemeenschap uitmaken? Kom dan zeker even langs op een van onze infomomenten!

  • mrt 05
    Je hoorde al dat we de Strafste School van Vlaams-Brabant zijn. Dat willen we je dat graag zelf laten ontdekken.…