Infomiddag

Zondag
05.03.2023

Opendeurdag

Zaterdag
13.05.2023

Onderwijshervorming

Modernisering van het secundair onderwijs

PISO stapt mee in onderwijsvernieuwing

Wij voeren in onze school stapsgewijs de vernieuwing van het secundair onderwijs in.
Dit houdt in dat de oude benamingen ASO/TSO/BSO hier verdwijnen en worden vervangen door finaliteiten:

  • Finaliteit doorstroom (=ASO): deze studierichtingen zijn gericht op verder studeren;
  • Dubbele finaliteit (=TSO): leerlingen die deze studierichtingen volgen, kunnen verder studeren in een opleiding tot professionele bachelor, maar ze kunnen ook onmiddellijk gaan werken;
  • Finaliteit arbeidsmarkt (=BSO): deze studierichtingen stomen de leerlingen klaar voor een job op de arbeidsmarkt na hun studies in het secundair onderwijs.

Ook werken we vanaf nu met “studiedomeinen”.
In PISO vind je vier studiedomeinen:

2de graad - 2de leerjaar (=4de jaar)

In ons vierde jaar voeren we tijdens het volgend schooljaar (2022-2023) de
vernieuwing van het secundair onderwijs in.

Onze studierichtingen in het derde en vierde jaar:

Domein Maatschappij en welzijn

Finaliteit doorstroom (=ASO)
Dubbele finaliteit (=TSO)
Finaliteit arbeidsmarkt (=BSO)

Domein STEM

Dubbele finaliteit (=TSO)
Finaliteit arbeidsmarkt (=BSO)

Domein Sport

Dubbele finaliteit (=TSO)

Domein Voeding en horeca

Finaliteit arbeidsmarkt (=BSO)