Hervorming

3de jaar

Inschrijven

Welkom @ PISO

Onderwijshervorming

Modernisering van het secundair onderwijs

PISO hervormt tabel studierichtingen

Vanaf 1 september 2019 moeten alle secundaire scholen in Vlaanderen stapsgewijs hun studieaanbod volgens een nieuw model organiseren: de zogeheten “onderwijsmatrix”.

Deze matrix omvat 8 studiedomeinen en gaat uit van een getrapte – en dus meer gerichte – studiekeuze met een duidelijk doel:

  • doorstromen naar het hoger onderwijs,
  • voorbereiden op de arbeidsmarkt
  • of beide.

Ook binnen onze school zijn wij in 2019 begonnen met deze hervormingen.

Hieronder vindt u een overzichtstabel van onze toekomstige studierichtingen in de tweede en de derde graad (start schooljaar 2021-2022).

Modernisering secundair onderwijs PISO
OPGELET: deze tabel van nieuwe studierichtingen is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse overheid.

2de graad - 1ste leerjaar (=3de jaar)

In ons derde jaar voeren we tijdens het volgend schooljaar (2021-2022) de
vernieuwing van het secundair onderwijs in.
Dit houdt in dat de oude benamingen ASO/TSO/BSO hier verdwijnen en worden vervangen door finaliteiten:

  • Finaliteit doorstroom (=ASO): deze studierichtingen zijn gericht op verder studeren;
  • Dubbele finaliteit (=TSO): leerlingen die deze studierichtingen volgen, kunnen verder studeren in een opleiding tot professionele bachelor, maar ze kunnen ook onmiddellijk gaan werken;
  • Finaliteit arbeidsmarkt (=BSO): deze studierichtingen stomen de leerlingen klaar voor een job op de arbeidsmarkt na hun studies in het secundair onderwijs.

Ook werken we vanaf nu met “studiedomeinen”.
In PISO vind je vier studiedomeinen:

Onze studierichtingen in het derde jaar:

Domein Maatschappij en welzijn

Finaliteit doorstroom (=ASO)
Dubbele finaliteit (=TSO)
Finaliteit arbeidsmarkt (=BSO)

Domein STEM

Dubbele finaliteit (=TSO)
Finaliteit arbeidsmarkt (=BSO)

Domein Sport

Dubbele finaliteit (=TSO)

Domein Voeding en horeca

Finaliteit arbeidsmarkt (=BSO)