Inschrijven

Hoe kan ik inschrijven in de school?

Welkom @ PISO!

Wanneer inschrijven?

2019-2020

Vanaf maandag 6 januari tijdens de schooluren of na afspraak bij mevrouw Struyf.  ([email protected])

Inschrijven op afstand

Wegens de maatregelen i.v.m. de huidige Coronacrisis schakelt PISO over op inschrijvingen op afstand.

Inschrijven voor het eerste jaar?

Inschrijven kan door het online inschrijvingsformulier (beschikbaar vanaf 27 april, 9u00) in te vullen.
Graag vragen we je de nodige tijd te nemen om het formulier zo compleet mogelijk in te vullen.
Alvast dank!

 

Indien je moeilijkheden ondervindt om online in te schrijven, is het ook mogelijk dit via een papieren formulier te doen.
Je haalt op school een blanco papieren invulformulier af en vult het in.
Nadien breng je het ingevulde formulier terug onder gesloten enveloppe.

Inschrijven voor de hogere jaren (2e t.e.m. 7de jaar)?

In de hogere leerjaren van het secundair onderwijs worden alle inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 tot en met 17 mei 2020 opgeschort.

Als op 18 mei 2020 de lessen nog steeds geschorst zijn, of als er een samenscholingsverbod geldt, zal PISO overstappen op inschrijven op afstand.

 

Meer info

Meer informatie kun je steeds krijgen tijdens de schooluren van mevr. Annick Struyf
(016 81 45 11 of via [email protected])

 

Opgelet

Een inschrijving is pas definitief als aan alle voorwaarden werd voldaan of als de toelatingsklassenraad een gunstig advies heeft verstrekt.
Bij problemen zullen we de ouders persoonlijk contacteren.

2020-2021

Voorrangsperiode
 • 10 februari t.e.m. 21 februari 2020
  • Broers/zussen en kinderen van personeel
 • 8 maart t.e.m. 27 maart 2020
  • Start inschrijvingen 1ste jaar
 • Vanaf 20 april 2020
  • Vrije inschrijvingen

Je bent steeds welkom tijdens de schooluren of na afspraak bij mevrouw Struyf.  ([email protected])

Tijdens onze infomomenten is er ook mogelijkheid tot inschrijven:

 • infomiddag: 8 maart 2020 van 13u tot 16u; (enkel inschrijvingen voor het 1ste jaar)
 • opendeurdag: 9 mei 2020 van 13u tot 18u;
 • infoavond: 1 juli 2020 om 19u.

 

Tijdens de grote vakantie is er mogelijkheid tot inschrijven op de volgende momenten:

 • 1 t.e.m. 3 juli 2020
  van 10u00 – 13u00 en van 16u00 – 19u00
 • 19 t.e.m. 28 augustus 2020 (niet tijdens het weekend),
  van 10u00 – 13u00 en van 16u00 – 19u00

We kijken uit naar je komst!

Meebrengen?

 • identiteitskaart of Kids-ID
 • behaalde attesten, rapporten en/of diploma’s van het laatst gevolgde schooljaar
 • vooraf weten welk levensbeschouwelijk vak (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst of zedenleer) je kind wil volgen.

Opgelet

Een inschrijving is pas definitief als:

 • aan alle voorwaarden werd voldaan of als de toelatingsklassenraad een gunstig advies verstrekt;
 • de inschrijvingsformulieren volledig en ondertekend zijn ingevuld;
 • de ouders instemmen met het pedagogisch project en het reglement van de school.

Een minderjarige leerling dient vergezeld te zijn van zijn ouders als hij zich wil komen inschrijven.

Infobrochure inschrijven

Klik op de afbeelding om de volledige brochure te bekijken