Inschrijven

Hoe kan ik inschrijven in de school?

Welkom @ PISO!

Inschrijvingen voor schooljaar 2022 – 2023

Ben je nog op zoek naar een school om het talent van je kind te laten vormen in de domeinen

– Sport,
– Zorg en Welzijn,
– Stem
– of Horeca en Voeding?

We bekijken graag met jou de mogelijkheden binnen onze school! Neem eerst contact op met de school, tijdens de schooluren via mevr. Murielle Peemans. (016 81 45 11 of via [email protected])

Inschrijvingsstop

Het is niet meer mogelijk om in te schrijven in de klassen
– 2A Sport
– 2 B Maatschappij en welzijn
– 2 B Voeding en horeca
– 3 Elektrische installaties
– 3 Elektromechanische technieken
– 3 Maatschappij en Welzijn
– 3 Restaurant-Keuken
– 3 Sport
– 3 Zorg en welzijn
– 4 Elektromechanische technieken
– 4 Maatschappij en Welzijn
– 4 Restaurant-Keuken
– 4 Zorg en welzijn
– 5 Gezondheids- en welzijnswetenschappen
– 5 Verzorging
– 6 Sport

Inschrijvingen voor schooljaar 2023 – 2024

Inschrijven vanaf het tweede jaar

De inschrijvingen in de hogere jaren voor leerlingen vanaf het tweede jaar starten op 16 mei 2023. Gelieve hiervoor contact op te nemen met onze school via [email protected].

Inschrijven voor het eerste jaar

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de school van hun eerste keuze ingeschreven worden, werken alle secundaire scholen in Tienen en Landen met een digitale aanmeldingsprocedure. Op deze manier vermijden we wachtrijen aan de schoolpoort en kan het aanmelden zonder tijdsdruk gebeuren. Elk kind heeft dus evenveel kans om zich in te schrijven in het PISO.

Het aanmelden en inschrijven verloopt in verschillende fasen.

1. Aanmelden
Iedereen die in Tienen of Landen naar een secundaire school wil gaan, moet zich online aanmelden via de link aanmelden.school. Door aan te melden geef je aan naar welke school (of scholen) in Tienen of Landen je liefst wil gaan.

Dit kan vanaf 27 maart 2023 (vanaf 14u00) tot en met 21 april 2023(tot 14u00).

Ook wanneer je kind behoort tot een voorrangsgroep zal je hem/haar moeten aanmelden via de site aanmelden.school.

Voorrangsgroepen

 • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
 • Kinderen van personeel van de secundaire school.

Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

2. De aangemelde leerlingen krijgen een school toegewezen

Op 11 mei 2023 krijgt iedereen bericht van de toewijzing. Er zijn  drie mogelijkheden:

 • Je krijgt een plaats in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
 • Je krijgt een plaats in een school van een tweede of derde keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de
  website aanmelden.school.
 • Je kreeg in geen enkele school een plaats. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website aanmelden.school.

3. Inschrijven in de toegewezen school

Wanneer je een plaats toegewezen kreeg in een school, dien je je nog officieel in te schrijven voor 12 juni 2023. Wie dan niet ingeschreven is, verliest zijn plaats.

4. Vrije inschrijving

Vanaf 16 mei 2023 staan de inschrijvingen open voor iedereen. Ook wie geen toewijzing kreeg in onze school kan zich dan inschrijven, indien er nog plaatsen vrij zijn.

Met vragen of problemen over het aanmelden of inschrijven kan je terecht op [email protected].

Inschrijvingen voor schooljaar 2023 – 2024

Inschrijven vanaf het tweede jaar

De inschrijvingen in de hogere jaren voor leerlingen vanaf het tweede jaar starten op 16 mei 2023. Gelieve hiervoor contact op te nemen met onze school via [email protected].

Inschrijven voor het eerste jaar

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de school van hun eerste keuze ingeschreven worden, werken alle secundaire scholen in Tienen en Landen met een digitale aanmeldingsprocedure. Op deze manier vermijden we wachtrijen aan de schoolpoort en kan het aanmelden zonder tijdsdruk gebeuren. Elk kind heeft dus evenveel kans om zich in te schrijven in het PISO.

Het aanmelden en inschrijven verloopt in verschillende fasen.

1. Aanmelden
Iedereen die in Tienen of Landen naar een secundaire school wil gaan, moet zich online aanmelden via de link aanmelden.school. Door aan te melden geef je aan naar welke school (of scholen) in Tienen of Landen je liefst wil gaan.

Dit kan vanaf 27 maart 2023 (vanaf 14u00) tot en met 21 april 2023(tot 14u00).

Ook wanneer je kind behoort tot een voorrangsgroep zal je hem/haar moeten aanmelden via de site aanmelden.school.

Voorrangsgroepen

 • Broers en zussen van leerlingen die nu ingeschreven zijn in de secundaire school. Ook stiefbroers en -zussen, halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres gedomiciliëerd zijn of hun hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres hebben.
 • Kinderen van personeel van de secundaire school.

Opgelet: Je kan voor al jouw schoolkeuzes aanmelden, maar de voorrang is enkel geldig in de secundaire school waarin de broer/zus ingeschreven is of het personeelslid tewerkgesteld is.

2. De aangemelde leerlingen krijgen een school toegewezen

Op 11 mei 2023 krijgt iedereen bericht van de toewijzing. Er zijn  drie mogelijkheden:

 • Je krijgt een plaats in je school van eerste keuze. Je mag inschrijven in deze school.
 • Je krijgt een plaats in een school van een tweede of derde keuze. Je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van de scho(o)l(en) van hogere keuze. Je kan jouw dossier opvolgen via de
  website aanmelden.school.
 • Je kreeg in geen enkele school een plaats. Je staat op de wachtlijst van alle scholen waarvoor je hebt aangemeld. Je kan jouw dossier opvolgen via de website aanmelden.school.

3. Inschrijven in de toegewezen school

Wanneer je een plaats toegewezen kreeg in een school, dien je je nog officieel in te schrijven voor 12 juni 2023. Wie dan niet ingeschreven is, verliest zijn plaats.

4. Vrije inschrijving

Vanaf 16 mei 2023 staan de inschrijvingen open voor iedereen. Ook wie geen toewijzing kreeg in onze school kan zich dan inschrijven, indien er nog plaatsen vrij zijn.

Met vragen of problemen over het aanmelden of inschrijven kan je terecht op [email protected].

Opgelet

Een inschrijving is pas definitief als:

 • aan alle voorwaarden werd voldaan of als de toelatingsklassenraad een gunstig advies verstrekt;
 • de inschrijvingsformulieren volledig en ondertekend zijn ingevuld;
 • de ouders instemmen met het pedagogisch project en het reglement van de school.

Een minderjarige leerling dient vergezeld te zijn van zijn ouders als hij zich wil komen inschrijven.

Bij problemen zullen we de ouders persoonlijk contacteren.

OKAN (Onderwijs voor anderstalige nieuwkomers)

Uiteraard kunnen ook anderstalige leerlingen inschrijven. Wil je hiervoor inschrijven of heb je hierover graag meer  informatie? Stuur ons een e-mail naar [email protected] en we nemen met jou contact op.