PISO Tienen is een school voor wetenschappelijk, technisch en beroepsonderwijs in het centrum van Tienen. Het is geen grote school, wat maakt dat er bij ons nog ruimte is voor persoonlijk contact tussen leerlingen en leerkrachten. 

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen: met projecten, uitstappen en stages in binnen- en buitenland proberen we onze leerlingen optimaal voor te bereiden op het “échte leven” na hun studies.

In PISO zijn we op weg om ons sanctiebeleid (dat in schooltradities bestaat uit straffen, strafstudie) om te buigen naar een herstelgericht beleid: 'sancties worden acties', we proberen overtredingen aan te pakken op maat van de leerlingen, zoeken naar herstel door middel van alternatieve activiteiten om zo de leerling te stimuleren zijn gedrag te veranderen.

Elke leerling wordt in onze school persoonlijk en actief begeleid, want we willen alle leerlingen optimale slaagkansen geven. We moedigen onze leerlingen ook aan om hun eigen “talent” te ontdekken en te ontwikkelen via een talentendag en middagactiviteiten zoals dans, voetbal, schoolkrantje … .
Inspraak vinden wij ook belangrijk, wij hebben dan ook een goed draaiende leerlingenraad.

Onze school is als "SODA"-school uniek in de regio. Wij reiken SODA-attesten uit aan de leerlingen die voldoen aan de voorwaarden om het te krijgen. Het SODA-attest wil een brug slaan tussen scholen en werkgevers. Wij willen samen grenzen verleggen voor elk talent! We willen aan de hand van het SODA-attest leerlingen belonen voor een professionele attitude en op die manier hun intrinsieke motivatie versterken. Het attest beloont leerlingen die uitblinken in Stiptheid, Orde, Discipline en een professionele Attitude.

De Provincie Vlaams-Brabant is onze inrichtende macht en vindt kwaliteitsvol onderwijs erg belangrijk. Wij worden daarom door hen ook optimaal ondersteund en beschikken over een schoolbus, eigen schoolfietsen, smartboards, en de meest moderne materialen en apparatuur in onze praktijklokalen.

U kan ons altijd vrijblijvend contacteren voor meer informatie!